Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Kilpailuohjelma ja muu materiaali

Asemakaavayhdistelmä 1:4000 (pdf)
Ilmakuva - Somero (pdf)
Kaupungin maanomistus (pdf)
Keskustan elinvoimalaskenta (pdf)
Kilpailuohjelma (pdf)
Competition Brief (pdf)
Peruskartta 1959 (jpg)
Peruskartta 1980 (jpg)
Peruskartta  1992 (jpg)
Pohjakartta kilpailualuerajauksineen (pdf)
Someron kantakartta - keskustan alue (dwg)
Someron kaupunkistrategia (pdf)
Someron maankäytön kehityskuva 2035 (pdf)

MUITA ALUEITA KOSKEVAT SUUNNITELMAT