Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Tuotettu aineisto

Someron syrän -hankkeessa on hankkeen toimeksiannon ja ohjausryhmän ohjeistuksen pohjalta tuotettu seuraava aineisto, jonka pohjalta lähdetään kuulemaan kuntalaisia ja keskeisiä sidosryhmiä, kuten keskustan yrittäjiä ja tiettyjä erityisryhmiä, joiden ääni halutaan kuuluviin. 

Kuulemisia jatketaan vielä kesälomien jälkeen. 

Luonnos viitesuunnitelmasta

Luonnos Someron puistostrategiasta

 

21.06.2021

Anna palautetta ja kommentteja näyttelyn aineistosta


Voit kertoa mistä pidät tai et pidä, mitä tulisi muuttaa tai esittää ihan kokonaan uusiakin ideoita.


Kommentit:

Kiiruunpuisto jätettävä jo rauhaan | 18.07.2021 12:01:10

Siihen, mitä Kiiruun puistosta on monien "kehittämisten" ja "uudistusten"
jälkeen jäljellä, ei enää pitäisi kajota. Kaikki jäljellä olevat puut
puisto tarvitsee säilyäkseen keskeisenä ja kulttuurihistoriallisena
puistona.
Kiiruuntietä liikenne kirjastoon, koululle, monarille, ja umahalliin
kulkee sujuvimmin; hankalammaksi muuttuu muita väyliä käyttäen. Missä
olisi sitten autojen pysäköinti, mikäli tori ahdetaan Kiiruun puistoon
ja Kiiruuntiekin suljetaan?
Suunnitelmissa on ollut myös linja-autoaseman siirto nykyiselle torille.
Voisihan toria ajatella kehitettävän nykyisen linja-autoaseman
alueelle, jossa on väljää tilaa ja tarvettakin kehittää alueen
viihtyisyyttä. Nykyisellään aseman alue aivan keskeisellä paikalla on
kolkko ja viimeistelemätön.

Kiiruun puisto jätettävä rauhaan | 18.07.2021 11:38:44Kiiruun puisto jätettävä rauhaan | 18.07.2021 11:33:32

Siihen, mitä Kiiruun puistosta on monien "kehittämisten" ja "uudistusten" jälkeen jäljellä, ei enää pitäisi kajota. Kaikki jäljellä olevat puut puisto tarvitsee säilyäkseen keskeisenä ja kulttuurihistoriallisena puistona.
Kiiruuntietä liikenne kirjastoon, koululle, monarille, ja umahalliin kulkee sujuvimmin; hankalammaksi muuttuu muita väyliä käyttäen. Missä olisi sitten autojen pysäköinti, mikäli tori ahdetaan Kiiruun puistoon ja Kiiruuntiekin suljetaan?
Suunnitelmissa on ollut myös linja-autoaseman siirto nykyiselle torille. Voisihan toria ajatella kehitettävän nykyisen linja-autoaseman alueelle, jossa on väljää tilaa ja tarvettakin kehittää alueen viihtyisyyttä. Nykyisellään aseman alue aivan keskeisellä paikalla on kolkko ja viimeistelemätön.

Kiiruun puisto jätettävä rauhaan | 18.07.2021 11:33:29

Siihen, mitä Kiiruun puistosta on monien "kehittämisten" ja "uudistusten" jälkeen jäljellä, ei enää pitäisi kajota. Kaikki jäljellä olevat puut puisto tarvitsee säilyäkseen keskeisenä ja kulttuurihistoriallisena puistona.
Kiiruuntietä liikenne kirjastoon, koululle, monarille, ja umahalliin kulkee sujuvimmin; hankalammaksi muuttuu muita väyliä käyttäen. Missä olisi sitten autojen pysäköinti, mikäli tori ahdetaan Kiiruun puistoon ja Kiiruuntiekin suljetaan?
Suunnitelmissa on ollut myös linja-autoaseman siirto nykyiselle torille. Voisihan toria ajatella kehitettävän nykyisen linja-autoaseman alueelle, jossa on väljää tilaa ja tarvettakin kehittää alueen viihtyisyyttä. Nykyisellään aseman alue aivan keskeisellä paikalla on kolkko ja viimeistelemätön.

Kiiruun puisto jätettävä rauhaan | 18.07.2021 11:31:15

Siihen, mitä Kiiruun puistosta on monien "kehittämisten" ja "uudistusten" jälkeen jäljellä, ei enää pitäisi kajota. Kaikki jäljellä olevat puut puisto tarvitsee säilyäkseen keskeisenä ja kulttuurihistoriallisena puistona.
Kiiruuntietä liikenne kirjastoon, koululle, monarille, ja umahalliin kulkee sujuvimmin; hankalammaksi muuttuu muita väyliä käyttäen. Missä olisi sitten autojen pysäköinti, mikäli tori ahdetaan Kiiruun puistoon ja Kiiruuntiekin suljetaan?
Suunnitelmissa on ollut myös linja-autoaseman siirto nykyiselle torille. Voisihan toria ajatella kehitettävän nykyisen linja-autoaseman alueelle, jossa on väljää tilaa ja tarvettakin kehittää alueen viihtyisyyttä. Nykyisellään aseman alue aivan keskeisellä paikalla on kolkko ja viimeistelemätön.

Kaupunkipuistojen ystävä | 16.07.2021 17:37:04

Kiiruun puiston puusto kannattaa säilyttää. Jo nyt näkymä puistoon on Joensuuntieltä ja Kiiruuntieltä tarpeeksi
avoin. Puut luovat todellista puistotunnelmaa ja kaivattua varjoa helleaikoina järjestettäviin tapahtumiin. Ilmastonmuutoksen myötä kuumuus ja toisaalta sateet ja tuulet lisääntyvät. Kestäisikö harvennettu puusto lisääntyvät myrskytuulet?
Levennetyt ja päällystetyt väylät houkuttelevat entistä enemmän mopoajelua ja jo nyt nähtyä & kuultua autoajelua, jota Somerolla ei mikään taho kykene valvomaan.

Kiiruun puisto tuhotaan | 09.07.2021 12:05:52

Kaupunkisuunnittelullisestikin suunnitelma on kummallinen: nyt suora pääsy Kirjastoon, koululle (jossa toim ii myös Somero-opisto), uimahallille ja monitoimitalolle ja kirjastoon halutaan tukkia niin, että niihin pääsee vain omakotialueen kautta kulkevaa asuntokatua.

Torin toimintoja voi parhaiten kehittää torilla,

Kiiruun puisto tuhotaan | 09.07.2021 12:05:48

Kaupunkisuunnittelullisestikin suunnitelma on kummallinen: nyt suora pääsy Kirjastoon, koululle (jossa toim ii myös Somero-opisto), uimahallille ja monitoimitalolle ja kirjastoon halutaan tukkia niin, että niihin pääsee vain omakotialueen kautta kulkevaa asuntokatua.

Torin toimintoja voi parhaiten kehittää torilla,

Kiiruun puisto tuhotaan | 09.07.2021 12:05:39

Kaupunkisuunnittelullisestikin suunnitelma on kummallinen: nyt suora pääsy Kirjastoon, koululle (jossa toim ii myös Somero-opisto), uimahallille ja monitoimitalolle ja kirjastoon halutaan tukkia niin, että niihin pääsee vain omakotialueen kautta kulkevaa asuntokatua.

Torin toimintoja voi parhaiten kehittää torilla,

Kiiruun puisto tuhotaan | 09.07.2021 08:15:43

Ja vielä näköjään suunnitelman vaiheistus on se, että kaikki aloitetqaan vasta tästä ja vasta kun nämä korjaamattomat virheet on tehty, muutetaan yleiskaavat niiden mukaan.

Missä oivat kaavaselvitykset siitä, voiko tällaisia preruuttamattomia muutroksia edes tehdä puiston luonnonarvoja ja histoiriallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja ja puiston rakenennryyua kulttuurihistoriallista ympäristöä vaarantamatta?

Eikö nämä kuuluisi ensin selvittää?

Nyt näytetään etenevän sokkona päähänpistojen voimalla ilman mitäöän tietopohjaa ja ymmärrystä.

Kiiruun puisto tuhotaan | 09.07.2021 08:01:39

"Kiiruun puisto. Kiiruun puistoon avataan uusia näkymiä harventamalla puustoa ja leventämällä/rakentamalla uusia väyliä. Valaistuksen ja kiveyksen avulla kulkuväyliä rajataan ja korostetaan. Valaisemalla Kiiruun puiston rakennuksia ja puustoa, liitetään sen elementit paremmin osaksi ympäröivää ympäristöä. Avaamalla näkymiä ja valaisemalla elementtejä puistossa nostetaan puiston arvokkuutta ja luodaan siitä Someron tunnettu maamerkki"

Kiiruun puisto on tunnettu maamerkki jo nyt, mutta suunnitelman tekijät ovat nähtävästi kokonaan tietämättömiä sen luonteesta ja historiasta.

Puisto ei tarvitse "väylien avaamista" eikä varsinkaan puiden harventamista.

Ovatko suunnittelijat edes tietoisia puiston historiasta ja lajistosta?

Ehdotetuilla muutoksilla vanhan arvokkaan puiston historiallisesta luonteesta tuhotaan viimeisetkin rippeet, vaikka koko suunnitelman lähtökohtana luonnollisesti olisi kuulunut olla puiston säilyttäminen sitä enää yhtään lisää rapauttamatta ja kaiken muun rakentaminen tästä lähtökohdasta.

Torin siirto ei tule kysymykseen juuri tämän takia.

Ja someron tori on paikka jolla käydään torikauppaa, ei se mahdu noin pieneen koloon, eikä tällaisen satunnaisen päähänpistosiirtelyn takia ole mitään tarvetta eikä järkeä lohkaista suurta osaa Kiiruun puistosta.

Tiedättekö te ylipäätään mitään Kiiruun puiston historiasta ja kasvillisuudesta? Ilmeisesti ette? Jäänyt varmasti puistossa olleet opastaulutkin lukematta?

Kiiruun puisto on jo nyt eräs tärkeimmistä osista koko Someron identiteettiä.

Suunnitelma merkitsisi sen lopullista tuhoamista ja hävittämistä.

Kiiruun puisto tulisi nähdä suojelukohteena, josta ei pidä murentaa enää palastakaan eikä varsinkaan enää tehdä mitään "harvennuksia" eikä "väyliä".

Esitetyillä toimilla tuhottaisiin puiston arvokkuus historiattomasti sen kulttuurihistoriallisista ja luonnonarvoista mitään ymmärtämättä.

Kun puistoa edellisen kerran "parannettiin", muistan kuulleeni kerrotun, että jokin kaupungin virkamies sanoi, ettei yhtään puuta ole enää varaa harventaa.

Tällaisenaan suunnitelma Kiiruun puiston osalta on historiatonta ja paikatonta barbariaa, joka tuhoaisi Kiiruun puiston historialliset arvot ja historiariallisen kerroksisuuden lopullisesti.

Parempi olisi säilyttää Tori torilla kuin yrittää siirtää sitä tällaiseen ahtaaseen koloon.

Miksi ei otettu edes arkkitehtiprofessoria ohjausryhmään?

Nyt ollaan tekemässä järjetöntä luonnon- ja kulttuuriperinnön tuhoamista.

Toivottavasti se saadaan vielä järjellä estettyä.

Kiiruun puisto tuhotaan | 09.07.2021 08:01:28

"Kiiruun puisto. Kiiruun puistoon avataan uusia näkymiä harventamalla puustoa ja leventämällä/rakentamalla uusia väyliä. Valaistuksen ja kiveyksen avulla kulkuväyliä rajataan ja korostetaan. Valaisemalla Kiiruun puiston rakennuksia ja puustoa, liitetään sen elementit paremmin osaksi ympäröivää ympäristöä. Avaamalla näkymiä ja valaisemalla elementtejä puistossa nostetaan puiston arvokkuutta ja luodaan siitä Someron tunnettu maamerkki"

Kiiruun puisto on tunnettu maamerkki jo nyt, mutta suunnitelman tekijät ovat nähtävästi kokonaan tietämättömiä sen luonteesta ja historiasta.

Puisto ei tarvitse "väylien avaamista" eikä varsinkaan puiden harventamista.

Ovatko suunnittelijat edes tietoisia puiston historiasta ja lajistosta?

Ehdotetuilla muutoksilla vanhan arvokkaan puiston historiallisesta luonteesta tuhotaan viimeisetkin rippeet, vaikka koko suunnitelman lähtökohtana luonnollisesti olisi kuulunut olla puiston säilyttäminen sitä enää yhtään lisää rapauttamatta ja kaiken muun rakentaminen tästä lähtökohdasta.

Torin siirto ei tule kysymykseen juuri tämän takia.

Ja someron tori on paikka jolla käydään torikauppaa, ei se mahdu noin pieneen koloon, eikä tällaisen satunnaisen päähänpistosiirtelyn takia ole mitään tarvetta eikä järkeä lohkaista suurta osaa Kiiruun puistosta.

Tiedättekö te ylipäätään mitään Kiiruun puiston historiasta ja kasvillisuudesta? Ilmeisesti ette? Jäänyt varmasti puistossa olleet opastaulutkin lukematta?

Kiiruun puisto on jo nyt eräs tärkeimmistä osista koko Someron identiteettiä.

Suunnitelma merkitsisi sen lopullista tuhoamista ja hävittämistä.

Kiiruun puisto tulisi nähdä suojelukohteena, josta ei pidä murentaa enää palastakaan eikä varsinkaan enää tehdä mitään "harvennuksia" eikä "väyliä".

Esitetyillä toimilla tuhottaisiin puiston arvokkuus historiattomasti sen kulttuurihistoriallisista ja luonnonarvoista mitään ymmärtämättä.

Kun puistoa edellisen kerran "parannettiin", muistan kuulleeni kerrotun, että jokin kaupungin virkamies sanoi, ettei yhtään puuta ole enää varaa harventaa.

Tällaisenaan suunnitelma Kiiruun puiston osalta on historiatonta ja paikatonta barbariaa, joka tuhoaisi Kiiruun puiston historialliset arvot ja historiariallisen kerroksisuuden lopullisesti.

Parempi olisi säilyttää Tori torilla kuin yrittää siirtää sitä tällaiseen ahtaaseen koloon.

Miksi ei otettu edes arkkitehtiprofessoria ohjausryhmään?

Nyt ollaan tekemässä järjetöntä luonnon- ja kulttuuriperinnön tuhoamista.

Toivottavasti se saadaan vielä järjellä estettyä.

Kirjoita kommentti:

Sähköpostiosoite (ei näytetä kommentin yhteydessä) *

Nimimerkki *

Kommenttisi *