Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 

Gerontologian perusopintoja

1090605 JOHDATUS GERONTOLOGIAAN GERONTOLOGISEEN TUTKIMUKSEEN, 5 OP

Kiiruun koulukeskus, ot 1132, A-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 17.30–19.45
Opintoryhmäkokoontumiset 9.9.2019–23.9.2019 ja verkkotyöskentely viikoilla 37 - 40.
Kurssimaksu 29,00 €,
Turun yliopiston opintomaksu 50 €
TtM Kirsi-Marja Kaarlela

Gerontologian 25 op:n perusopintokokonaisuuteen kuuluva Johdatus gerontologiaan -opintojakso järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena yhteistyössä Turun yliopiston kanssa.

Opintojaksolla tutustutaan vanhenemisen vaikutuksiin, ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn sekä gerontologiaan tieteenalana ja gerontologiseen tutkimukseen.
Kurssi sopii ammatilliseksi lisäkoulutukseksi terveys- ja sosiaalialalla työskenteleville. Sille voivat osallistua myös kaikki aihepiiristä kiinnostuneet sekä alan opiskelijat.

1090606 IKÄÄNTYNEEN ASIAKKAAN TERVEYS JA SEN ARVIOINTI, 5 OP

Kiiruun koulukeskus, ot 1132, A-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 17.30 - 19.45
16.3.2020 - 27.4.2020
Kurssimaksu 29,00 €,
Turun yliopiston opintomaksu 50 €
TtM Kirsi-Marja Kaarlela

Gerontologian 25 op:n perusopintokokonaisuuteen kuuluva Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi -opintojakso järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena yhteistyössä Turun yliopiston kanssa.
Opintojaksolla pohditaan hoitotieteen näkökulmaa ikääntyneen terveyteen ja terveysongelmiin sekä perehdytään terveyden ja terveysongelmien arviointimenetelmiin ja niiden analysointiin. Lisäksi tutustutaan ikääntyvien terveyteen liittyviin ajankohtaisiin erityiskysymyksiin.
Kurssi sopii ammatilliseksi lisäkoulutukseksi terveys- ja sosiaalialalla työskenteleville. Sille voivat osallistua myös kaikki aihepiiristä kiinnostuneet sekä alan opiskelijat.

 

Sivu päivitetty 4.7.2019 | Riitta Ryhtä