Tekstikoko
 
  • crochet-1481702-1920.jpg
  • dsc-0020.jpg
  • dsc-0001.jpg
  • dsc-0006.jpg
 

Somero-opiston Taidekoulu

Taidekoulu on Somero-opiston osasto, joka antaa yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta Somerolla. Ajankohtaista tietoa ohjelmastamme löydät blogista www.somero-opisto.fi/kasvatus-ja-koulutus/somero-opisto/taidekoulu/blogi/

Lukuvuoden työajat: syyslukukausi viikot 35-50, poikkeuksena nuorten ryhmä päättyy viikolla 51. Kevätlukukausi viikot 2-17/18.

050101 TPO 1 – 7–8 -VUOTIAAT
Tiistai 17.00–18.30

Lisätietoja, voit ilmoittautua varasijalle.

1050103 TPO 3 – 9–10 -VUOTIAAT
Maanantai 15.15–16.45

Lisätietoja, ryhmässä on vapaa oppilaspaikka.

1050105 TPO 5 – 11–12 -VUOTIAAT
Tiistai 15.15–16.45

Lisätietoja, voit ilmoittautua varasijalle.

1050106 TPO TAITEEN MAAILMAT – 13–19 -VUOTIAAT
Keskiviikko 15.15–17.15

Lisätietoja, voit ilmoittautua varasijalle.

1050107 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEEMAOPINNOT:
RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
PERJANTAI 15.15 -17.15 ALK. 18.1.2019

Lisätietoja ja ilmoittautumiset. (Linkki aktivoidaan joulukuun 2018 alkana)

Kaikki ryhmät kokoontuvat Kiiruun koulukeskuksessa, Kiiruuntie 4, ot. 1071, sisäänkäynti D-ovesta.

Tietoja opintojen aloittamisesta kesken lukuvuoden saa suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselta puh. 044 779 1273.


Taidekoulun tehtävä

Taiteen perusopetus on lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta, joka perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta. Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen 2017 vahvistamaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän perusteisiin. Tämän pohjalta tehty paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2018. Somerolla annettavan visuaalisen taiteen perusopetuksen uusittu opetussuunnitelma on hyväksytty Someron kaupungin sivistyslautakunnassa 26.6.2018. Somero-opiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma >>

Taidekoulun tehtävänä on tukea oppilaan kuvataiteen opiskelua määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Opiskelu pohjautuu oppilaan visuaalisen ajattelun ja taidon kehittämiseen. Opintojen aikana oppilas saa yleissivistävää tietoa taiteen historiasta, sen taustoista ja kehittymisestä tähän päivään. Tämä avaa oppilaalle mahdollisuuden ymmärtää ihmisyyttä, kulttuurien välisiä eroja sekä yhteneväisyyksiä ja sitä kautta taiteen merkitystä yhteiskunnassa. Opintoihin kuuluvien harjoitusten avulla kehitetään oppilaan luovaa ajattelua, motorisia taitoja ja kykyä hahmottaa maailmaa kolmiulotteisesti.

Taidekoulun arvoperustana on tasa-arvoinen ihmiskäsitys ja ekologiset työtavat sekä materiaalit. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden omaehtoista ilmaisua, tulkintaa ja arvottamisia. Opetus antaa valmiuksia hakeutua myöhempiin alan opintoihin.

Taidekoulun opetus on maksullista. Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit.

Kaikkiin ryhmiin voidaan ottaa uusia oppilaita. Kysy vapaana olevia paikkoja ja mahdollisia puuttuvien opintojen korvaavuuksia suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselta p. 044 779 1273.

Varhaisiän kuvataidekasvatus

Taidekoulu tarjoaa myös varhaisiän kuvataidekasvatusta neljän kuukauden ikäisistä vauvoista alkaen. Varhaisiän kuvataideopetuksen ryhmiä ovat vauvojen värikylpy ja 2 - 6-vuotiaiden värileikki sekä taiteen perusopetukseen valmentava opetus esikouluikäisille ja niille alakoulun ensimmäisen luokan oppilaille, jotka eivät ole vielä aloittaneet taiteen perusopetusta.

Valmentavan opetuksen suorittaneet oppilaat tulevat ensisijaisena valituksi aloittavaan taiteen perusopetuksen ryhmään. Valmentavaa opetusta tarjotaan aloitettavaksi joka toinen vuosi vastavuoroisesti alkavan taiteen peruspetuksen ryhmän kanssa. Syksyllä 2018 ei ala valmentavan opetuksen ryhmää. Lisätietoa ja ilmoittautuminen näihin ryhmiin 2.1. alkaen.


Sivu päivitetty 28.6.2018 | Riitta Ryhtä