Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Terveys ja hyvinvointi


Millainen perhekoti on

Perhekodissa samanaikaisesti hoidossa olevien ikäihmisten tai kehitysvammaisten henkilöiden lukumäärään vaikuttavat perhekodin tilojen koko, perhekodissa asuvien perhehoitajien määrä sekä perheeseen kuuluvien biologisten alle kouluikäisten lasten lukumäärä.

Perhekodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään 4 henkilöä hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuina. Jos perhekodissa annettavasta hoidosta tai kasvatuksesta vastaa vähintään kaksi hoitopaikassa asuvaa henkilöä, hoidettavien henkilöiden määrä voi olla samanaikaisesti enintään 7. Tällöin toisella heistä tulee olla tehtävään soveltuvan koulutuksen lisäksi kokemusta hoito- ja kasvatustehtävistä.

Perhekoti on perhehoitajan yksityiskoti, jossa perhehoitoa annetaan. Perhekodin jäsenten tulee hyväksyä ja olla yksimielisiä kodin perhehoitotoiminnasta. Sopivuutta arvioitaessa kriteereinä ovat myös perheen ihmissuhteet ja ilmapiiri. Kodin ilmapiirin tulee olla kodikas, viihtyisä ja myönteinen.

Perhehoidossa olevilla tulee olla pääsääntöisesti oma huone, jonka he saavat halutessaan kalustaa ja sisustaa itse. Lyhytaikaisessa perhehoidossa huone on kalustettu. Lisäksi perhehoidossa olevien on mahdollista käyttää kaikkia kodin yhteisiä tiloja.

Perhekodissa tulee mahdollisimman hyvin huomioida esteettömyys ja turvallisuus. Perhekodin tulee laatia Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselle poistumisturvallisuusselvitys sekä suppea pelastussuunnitelma.

Perhekodin soveltuvuuden hyväksyy kunkin kunnan ikäihmisten tai kehitysvammaisten henkilöiden perhehoidon kuntavastaava.