Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Terveys ja hyvinvointi

Perhehoitajan asema

Perhehoitoyksikkö vastaa perhehoitajien ennakkovalmennuksen järjestämisestä. Valmennuksen käyminen on edellytys perhehoitajana toimimiselle. Lisäksi perhehoitoyksikkö järjestää täydennyskoulutusta ja vertaisryhmätapaamisia perhehoitajana toimiville.

Perhehoidon valvonnasta ja ohjauksesta vastaavat sekä perhehoitoyksikön työntekijät että sijoittavan kunnan perhehoidosta vastaava työntekijä. Perhehoitajan luo tehdään tarvittavia ohjaus-, tuki- ja valvontakäyntejä.

Perhehoitaja on oikeutettu sairausajan korvaukseen yleisen sairausturvan mukaisesti.

Jatkuvassa perhehoidossa perhehoitajalla on 42 vapaapäivää kalenterivuoden aikana ja lyhytaikaisessa perhehoidossa 1 vapaapäivä kalenterikuukaudessa.

Perhehoitajan eläkkeen suuruus määräytyy hoitopalkkion mukaan (KVTEL).

Perhehoitajalla on kunnan / kuntayhtymän ottama lakisääteinen tapaturmavakuutus. Kunta ei kuitenkaan ota vakuutusta perhehoidossa olevan henkilön aiheuttamiin vahinkoihin.