Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Terveys ja hyvinvointi

Löytöeläimet

Eläinsuojelulaki velvoittaa kunnat huolehtimaan alueeltaan löytyneistä koirista, kissoista ja muista pienikokoisista seura –ja harrastuseläimistä tilapäisesti 15 vuorokauden ajan, jonka jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. Eläinten omistajalta peritään korvaus eläimen löytöeläinkodissa viettämistä vuorokausista.

Löytöeläimillä tarkoitetaan ainoastaan kesyjä lemmikkieläimiä, joiden omistaja ei ole tiedossa tai helposti tavoitettavissa.

Somerolla irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestäjänä toimii:

Löytöeläinkoti Omatassu
Mia ja Pasi Satamo
0505529968 (klo 10–18),
omatassu@gmail.com

www.omatassu.fi/

Irrallaan tavatuista kiinniotetuista eläimistä tulee soittaa aina ensin löytöeläinkotiin, jolloin sovitaan vastaanottamisesta tai hakemisesta. Löytöeläinkoti ei ole avoinna yleisölle. Eläimen nouto, vastaanotto ja haku (vain päivystysaikoina) järjestetään sopimalla aika puhelimitse. Löytöeläintalon vastuulla ei ole järjestää eläinten kiinniottoa, loukuttamista tai eläinten etsintää.

Varaudu hoitamaan kiinniottamaasi eläintä, jos ei ole löytöeläintalon päivystysaika. Eläin tulee saada säänsuojaan ja sille tulee tarjota vettä. Kiinniottajan tulee muistaa että myös väliaikaisessa hoidossa tulee noudattaa eläinsuojelulain määräyksiä ja taata hoidossa olevalle eläimelle lain vaatimat asianmukaiset olosuhteet ja muu hoito.

Eläimen kadotessa eläimen omistajan kannattaa olla aktiivinen ja kysellä eläintään löytöeläinkoti Omatassusta sekä seurata asuinalueensa ilmoitustauluja ja nettisivustoja sekä sosiaalista mediaa, joissa löydetyistä eläimistä mahdollisesti ilmoitetaan. Esimerkiksi koko Suomen alueelta löytyy ilmoituksia www.karkurit.fi-sivustolta.

Jos koira on otettu talteen metsästyslain 53 ja 54 §:n nojalla, eli koiraa on pidetty ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa irti toisen alueella ja ajo tai haukku on kestänyt toisen alueella yli puoli tuntia, tulee koiran omistajalle ilmoittaa viipymättä, tai jos omistaja ei ole tiedossa pitää ilmoitus tehdä poliisille. Poliisin tulee tehdä ilmoitus löytöeläinten talteenottopaikkaan. (Eläinsuojelulaki 15 §)

Jos omistaja epäilee että hänen eläimensä on anastettu, on syytä tehdä rikosilmoitus poliisille.

Päivitetty 21.5.2021 


 


Löytöeläinkoti Omatassu

Mia ja Pasi Satamo
0505529968 (klo 10–18),
omatassu@gmail.com

www.omatassu.fi/


Someron Eläinapuyhdistys:

Janna Tyni
040 717 6971

Tarja Mannervuori
0400 901 383

someronelainapu@gmail.com